asd
หน้าแรกแท็กปัญหามลพิษ

ปัญหามลพิษ

เชียงใหม่กับภาคเหนือ: รู้จักปัญหาอนุภาค PM2.5 และวิธีป้องกัน

PM2.5 คืออนุภาคละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ได้ เชียงใหม่และภาคเหนือของประเทศไทยเป็นบริเวณที่พบปัญหา PM2.5 มากขึ้นในช่วงเวลาบางช่วง สาเหตุหลักของปัญหานี้มีดังนี้: การเผาไหม้ในพื้นที่เกษตรกรรม: ชาวเกษตรในภาคเหนือมักเผาข้าวหลังเก็บเกี่ยวและพื้นที่อื่น ๆ เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการปลูกใหม่ การเผานี้ส่งผลให้อนุภาคละอองและควันเกิดขึ้นมากขึ้นในบรรยากาศ ป่าไฟ: ในช่วงหน้าแล้ง ป่าในภาคเหนือมักมีปัญหาป่าไฟที่เกิดจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ความแห้งแล้ง การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ป่าไฟส่งผลให้อนุภาคละอองเกิดขึ้นมากขึ้นในบรรยากาศ การใช้ยานพาหนะที่มีมลพิษ: การใช้ยานพาหนะที่ส่งมลพิษเป็นจำนวนมากในเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้อนุภาค PM2.5...
- Advertisement -spot_img

A Must Try Recipe